Интересите на средношколците во Македонија

Интересите на средношколците во Македонија

Учесници во образованието во Македонија

Учесници во образованието во Македонија

Младите и исхраната - перцепција и реалност

Како младите го перцепираат сопственото тело? Дали таа перцепција соодветствува со навиките во исхраната?

Среќен 8ми март?

Инфографикот низ факти ја илустрира положбата на жената во Македонското оштество почнувајќи од семејството, преку образованието, застапеноста во медиумите до пазарот на труд и политиката.

Најголемиот дел од податоците во инфографик...