Среќен 8ми март?

Инфографикот низ факти ја илустрира положбата на жената во Македонското оштество почнувајќи од семејството, преку образованието, застапеноста во медиумите до пазарот на труд и политиката.

Најголемиот дел од податоците во инфографик...

Министерки во Влада на Република Македонија

Од 1991 год. па наваму, само 8,3% од министерите во Владата на Република Македонија.