Младите и исхраната - перцепција и реалност

Како младите го перцепираат сопственото тело? Дали таа перцепција соодветствува со навиките во исхраната?

Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени

Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени

Жената во Р.С.М. треба сама да ја донесе одлуката за абортус?

Мнозинството граѓани во Македонија (67%) имаат став дека жената треба самостојно да ја донесе одлуката за абортус, поради тоа што го почитуваат физичкиот и психичкиот интегритет на жената, како и нејзиниот личен избор. Време е за нов закон што ги ...