Младите и исхраната - перцепција и реалност

Како младите го перцепираат сопственото тело? Дали таа перцепција соодветствува со навиките во исхраната?