Жената мора да има свои лични примања

Македонските жени се речиси едногласни кога станува збор за нивните лични примања. 88.6% се согласуваат дека секоја жена мора да има свои лични примања. Само 3.6% не се согласуваат со овој став.

Среќен 8ми март?

Инфографикот низ факти ја илустрира положбата на жената во Македонското оштество почнувајќи од семејството, преку образованието, застапеноста во медиумите до пазарот на труд и политиката.

Најголемиот дел од податоците во инфографик...

За 20 години...

Повеќе од две третини жени веруваат дека за 20 години ќе се зголеми бројот на жени на менаџерски позиции и дека повеќе ќе бидат застапени во централна и локална власт, но само половина веруваат дека мажите повеќе ќе се грижат за домашните и семејн...

Перцепција за еднакви можности за напредување меѓу мажите и жените

Македонските мажи и жени сметаат дека мажите имаат повеќе можности за напредување на работното место за разлика од жените. 74,2% од македонските жени сметаат дека мажите имаат повеќе можности да напредуваат на работното место, додека 64% од маж...