Eurostat Newsrelease

По повод Интернационалниот ден на жената 8-ми март, 2013 Еуростат – статистичкото биро на Европската Унија, објави селекција од податоци за вработеноста кај жените и усогласувањето на работните и семејните обврски. Табелите во ова издание на Еуро...

Жените и мажите во Република Македонија

Публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвена од страна на Државниот завод за статистика претставува презентирање на нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите в...

Жените во македонската економија

Жените во Македонската економија е студија која произлезе од истоимениот проект, која РЕАКТОР во 2010 година ја спроведе под покровителство на Европската Унија. Студијата ги опушува ставовите н...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Клучот за стаклената врата - Демистифицирање на проблемите на жените на пазарот на труд

Почетната точка за оваа студија беа високите стапки на економска неактивност кај жените во Македонија кои покажуваат дека женитесе ставени во значително неповолна положба на пазарот на трудво споредба со мажите. Откако ги разгледавме официјалните ...