Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени

Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени

Жената во Р.С.М. треба сама да ја донесе одлуката за абортус?

Мнозинството граѓани во Македонија (67%) имаат став дека жената треба самостојно да ја донесе одлуката за абортус, поради тоа што го почитуваат физичкиот и психичкиот интегритет на жената, како и нејзиниот личен избор. Време е за нов закон што ги ...

Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?

Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?

Младите и нивните перцепции

Младите и нивните перцепции

Интересите на средношколците во Македонија

Интересите на средношколците во Македонија