Чиј е товарот на домашните обврски?

Податоците покажуваат дека за мажите времето потрошено на домашни обврски се намалува кога се во пар и кога имаат дете, додека за жените товарот на домашните обврски се намалува само откако децата ќе пораснат.

Родови разлики во просечната бруто заработувачка од час

Родови разлики во просечната бруто заработувачка од час

Повеќе жени студираат, но повеќе мажи предаваат

Во високото образование, од година на година, на факултетите се запишуваат повеќе жени, но ваквата тенденција не е изразена во структурата на наставниот кадар и повеќето професори се мажи.

Дали знаете колку жени, а колку мажи дипломирале?

Дали знаете колку жени, а колку мажи дипломирале?

Дали знаете колку жени, а колку мажи се запишале на студии?

Дали знаете колку жени, а колку мажи се запишале на студии?