Родово базирана дикриминација на интервју за работа

Одговори на прашањето дали од 2008 па до денес ви било поставено едно од овие прашања

Прекршувања на женските работнички права во Република Северна Македонија

Прекршувања на женските работнички права во Република Северна Македонија

Прекршувања на работничките права во Република Северна Македонија

Прекршувања на работничките права во Република Северна Македонија

Што кога татковците би имале можност за татковско отсуство?

Визуализација на податоци добиени од истражување, објавени декември 2018