Министерки во Влада на Република Македонија

Од 1991 год. па наваму, само 8,3% од министерите во Владата на Република Македонија.