Учесници во образованието во Македонија

Учесници во образованието во Македонија

Кога станува збор за домот и семејството...

Податоците во инфографикот се комбинација од Анкета за користење на времето на ДЗС и ставовите на македонските граѓани на две прашања поврзани со улогата на мажите и жените во семејството, преземени од истражувањето „ Клучот за стаклената врата - ...

Среќен 8ми март?

Инфографикот низ факти ја илустрира положбата на жената во Македонското оштество почнувајќи од семејството, преку образованието, застапеноста во медиумите до пазарот на труд и политиката.

Најголемиот дел од податоците во инфографик...

Младите и исхраната - перцепција и реалност

Како младите го перцепираат сопственото тело? Дали таа перцепција соодветствува со навиките во исхраната?

Перцепција за еднакви можности за напредување меѓу мажите и жените

Македонските мажи и жени сметаат дека мажите имаат повеќе можности за напредување на работното место за разлика од жените. 74,2% од македонските жени сметаат дека мажите имаат повеќе можности да напредуваат на работното место, додека 64% од маж...