Префериран сектор на пазарот на труд на средношколците

На графикот се претставени одговорите на анкетното прашање "Да можете да бирате, каде би сакале да работите и да градите кариера"?

Како што може да се види од графикот, кога би можеле да бираат, во државна или локална управа би сака...

Дали сте учествувале во избирање на претставник во средношколска унија?

На графикот се претставени одговорите од анкетното прашање "Дали сте учествувале во избирање на представник во средношколска унија?"

Како што може да се види од графикот најголемиот дел и од средношколките и од средношколците (преку...

Колку гласањето е важнo за тебе лично?

На графикот се претставени одговорите од анкетното прашање "Без разлика дали во моментов имаш право на глас, колку гласањето е важно за тебе лично?"

Како што може да се види од графикот и средношколките и средношколците се доста под...

Кога учениците не се согласуваат со професорите дали треба да го кажат своето мислење ?

На графикот се претставени одговорите од анкетното прашање "Кога учениците не се согласуваат со професорите дали треба да го кажат своето мислење?"

На ова прашање не се забележуваат значителни разлики помеѓу одговорите на женските ...

Кое планираш да биде твое највисоко завршено образование ?

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање - "Кое планираш да биде твое највисоко завршено образование ?"

Според претставените податоци поголемиот дел од младите планираат да завршат факултет и тоа 47.8% од мажите и 39...