Eurostat Newsrelease

По повод Интернационалниот ден на жената 8-ми март, 2013 Еуростат – статистичкото биро на Европската Унија, објави селекција од податоци за вработеноста кај жените и усогласувањето на работните и семејните обврски. Табелите во ова издание на Еуро...

Жените во македонската економија

Жените во Македонската економија е студија која произлезе од истоимениот проект, која РЕАКТОР во 2010 година ја спроведе под покровителство на Европската Унија. Студијата ги опушува ставовите н...

Информација од истражувањето за застапеноста на половите и за состојбата со семејното насилство

Заради согледување на состојбата во поглед на еднаквите можности на жените и мажите за вработување во органите и организациите пред кои Народниот правобранител е надлежен да постапува, а особено со цел да се утврди колку жени и мажи се на раковод...

Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци

Граѓанското учество, волонтеризмот и социјалниот капитал кај младите претставуваат актуелни теми на светската научна и политичка сцена. Денешната младина се дефинира како апатична, невклучена и неангажирана. Причините поради кои оваа младина е ...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...